Rozvrh hodin

Každou neděli v naší pravoslavné škole se konají vyučovací hodiny. Liturgie začíná v 9:30, po ní máme společné občerstvení, vyučování se koná od 11:30 do 13:00 dle rozvrhu:

I. skupina (6 – 11 let)
11.30 – 12.10 Boží zákon a kreslení
12.20 – 13.00 Církevní zpěv

II skupina (12-18 let)
11.30 – 12.10 Církevní zpěv
12.20 – 13.00 Boží zákon

Besedy s dospělými – 12.00-13.00

                 

Program Božího Zákona pro děti (6-11 let) I pololetí

Téma: „Biblická historie Nového Zákona“

22.09. Svaté písmo a Tradice

29.09. Apoštolové – Evangelisté. Vznik čtyř Evangelií.

6.10. Narození přesvaté Panny Marie. Uvedení do chrámu. Přesvatá Panna Marie a Josef.

13.10. Zvěstování anděla o narození proroka Jana Křtitele.

20.10. Zvěstování přesvaté Panně Marii. Návštěva spravedlivé Alžběty.

25-30.10. Podzimní prázdniny. Zájezd.

3.11. Narození Ježíše Krista. Tři Králové.

10.11. Obětování Hospodinovo.

17.11. Útěk svaté rodiny do Egypta a vraždění neviňátek. Návrat do Nazaretu. Ježíš jako dítě v chrámu.

24.11. Kázání Jana Křtitele. Křest Hospodina.

1.12. Pokušení Ježíše Krista od ďábla v poušti.

8.12. Vyvolení Apoštolů

15.12. První zázrak Ježíše Krista. Vyhnání obchodníků z chrámu.

22.12. Příprava k vánočnímu vystoupení.

25.12.- Narození Paně ( podle nového kalendaře)

7.01.- Narození Paně  ( podle starého kalendaře)

Program Božího Zákona pro děti (12-18 let) I pololetí

Téma: „Historie křesťanské Církve“.

22.09. Kniha Skutků apoštolských. Obrácení Saula.

29.09.Zázraky uskutečněné ap. Petrem.

6.10. Začátek křtu pohanů. Apoštolský sněm v Jeruzalémě.

13.10.První misionářská cesta ap. Pavla.

 20.10. Druhá misionářská cesta ap. Pavla.

25-30.10. Podzimní prázdniny. Zájezd.

3.11. Třetí misionářská cesta ap. Pavla.

10.11. Ap. Pavel v Římě.

17.11. Apoštolské listy. Všeobecné listy Jakuba, Petra a Jana.

24.11. Listy ap. Pavla. Pavel o lásce v Kor. 13, 1-7. O pastýřských listech. Rady mužům a ženám.

1.12. Janovo vidění. „Zde, stojím u dveří a klepu…“. Nové Nebe a nová Země.

8.12. Zesnutí přesv. Marie – Boží matky.

15.12. Pronásledování křesťanů. Nero, Dioklecián. Zboření Jeruzaléma.

22.12. Příprava k vánočnímu vystoupení.

25.12.- Narození Paně ( podle nového kalendaře)

7.01.- Narození Paně  ( podle starého kalendaře)