Rozvrh hodin

Každou neděli v naší pravoslavné škole se konají vyučovací hodiny. Liturgie začíná v 9:30, po ní máme společné občerstvení, vyučování se koná od 11:30 do 13:00 dle rozvrhu:

I. skupina (6 – 11 let)
11.30 – 12.10 Boží zákon a kreslení
12.20 – 13.00 Církevní zpěv

II skupina (12-18 let)
11.30 – 12.10 Církevní zpěv
12.20 – 13.00 Boží zákon

Besedy s dospělými – 12.00-13.00

                 

Program Božího Zákona pro děti (6-11 let) II pololetí

Téma: „Biblická historie Nového Zákona“    

26.01.Rozhovor Ježíše Krista se Samařankou.

2.02. Uzdravení syna královského služebníka. Uzdravení chromé ruky. Uzdravení nemocného u Ovčího rybníka.

9.02. Kázání na hoře. Kázání o Blaženstvích.

14-18.02. Zimní tábor.

23.02. Kázání na hoře. O Božím záměru. O síle modlitby. O nutnosti dělání dobrých skutků. O almužně.

1.03. Kázání na hoře. O lásce k bližnímu. O neodsuzování bližního. O odpuštění bližnímu. Obecné pravidlo o vztahu k bližním.

8.03. Uzdravení nemocného v Kafarnaum. Vzkříšení syna vdovy.

15.03. Podobenství o rozsévači.

22.03. Podobenství o pšenici a plevelu.

29.03. Utišení bouře. Uzdravení posedlého démony.

5.04. Vzkříšení dcery Jariovy. Uzdravení ženy s krvotokem.

12.04. Useknutí hlavy Jana Křtitele.

26.04. Zázračné nasycení lidu pěti chleby. Chození Ježíše Krista po vodě.

3.05. Uzdravení dcery Kananejky.

10.05. Vyznání Petra. Předpověď Ježíše Krista o svých strádáních, smrti a vzkříšení.

17.05. Proměnění Hospodinovo.

Program Božího Zákona pro děti (12-18 let) II pololetí

Téma: „Biblická historie Nového Zákona“        

 26.01. Ap. Pavel v Římě. Listy ap. Pavla. Pavel o lásce v Kor. 13, 1-7. O pastýřských listech. Rady mužům a ženám.

2.02. Apoštolské listy. Všeobecné listy Jakuba, Petra a Jana.

9.02. Zesnutí přesv. Marie – Boží matky.

14-18.02. Zimní tábor.

23.02. Konec pronásledování křesťanů. Opětné objevení Kříže Ježíše Krista. Konstantin Veliký.

1.03. Noví pronásledovatelé křesťanů. Julián odpadlík (apostata).

8.03. Všeobecný sněm. Světitel Mikuláš Mir-Lykijský a Spiridon Trimifuntský.

15.03. Všeobecný sněm. Řehoř Bohoslov a Basil Veliký.

22.03. Křesťanská církev ve 4. století. Jan Zlatoústý.

29.03. Církev v 7. století. Útrapy od Chozroje. Mohamedáni.

5.04. Ikonoborectví. 7. všeobecný sněm. Jan Damašský.

12.04. Historie psaní Ikon. Ikonografie Spasitele.

26.04. Pokřtění Slovanů. Svatí Cyril a Metoděj.

3.05. Obnovení pravoslaví v českých zemích

10.05. Mučedníci v Pravoslavné cirkvi v českých zemích.

17.05. Ctihodní Pravoslavné cirkvi v českých zemích.

24.05. Vypravování o svém Svatém. Samostatná práce.