Program aktivit pro děti a mládež na školní rok 2020-2021

I pololetí

 04.09.2020 Kladení věnců na místě mučednické smrti sv. Muč. Gorazda a jeho druhů.

28.09.2020 Prohlídka Pražského Hradu. Účast na bohoslužbě na počest svaté Ludmily, na její hrobce v chrámu sv. Jiří.

10.10.2020 Pouť k místu mučednické smrti svatého Václava.

17.10.2020 Seznamovací fotbalový turnaj.

29.10 -1.11.2020 Podzimní prázdniny: zájezd nebo krátký tábor

19.11.2020 Návštěva jednoho z monastýrů Pražské eparchie. Beseda s jeho duchovním.

05.12.2020 Organizace Mikulášské nadílky v jednom ze sociálních zařízení.

07.01.2021 Narození Páně.  Organizace vánoční besídky v RSVK (Na Zátorce 1048, Praha 6)     

II pololetí

19.01.2021 Svátek Zjevení Páně. Účast na  svěcení Vltavy.

25.02-2.03.2021  Jarní prázdniny. Lyžařský zájezd.

27.03.2021 Beseda s duchovním o postu.

24.04.2021 Návštěva jednoho z muzeí, hradu.

02.05.2021 Pascha

08.05.2021 Oslava Velikonoc.

16.05.2021 Sportovní soutěž .

22.05.2021 Zájezd do Mikulčic na místo působiště sv. Cyrila a Metoděje.

12.06.2021 Zájezd do obce Lidice.

27.06 – 7.07.2021 Letní tábor v Česku.

16 – 29.08.2021 Letní tábor v Řecku.