Tradice pořádání táborů v Řecku začala již v roce 2008. Poprvé jsme byli v Alexandropoli. Některým dětem, které nyní jezdí na tábor, bylo v té době kolem 5 let. Od té doby jsme v Řecku pořádali již 10 táborů. Nyní máme už třetí místo, na kterém se tábor konal. 

Toto místo se nachází poblíž svaté Hory Athos, vedle vesnice Gomati, u pobřeží Egejského moře. Sám tábor se nachází na kopci, odkud je krásný výhled na záliv mezi druhým a třetím  “prstem” Chalkidiki. Pravé na třetím prstu se nachází  “mnišský stát” – Svatá hora Athos, a je vidět samotnou horu Athos. 

Tento tábor patří jedné církevní obci ze Soluně a vybudoval ho otec Vasilios Maniotis.  Není zde žádný materiální luxus, spíše chudoba, ale toto nádherné místo je opravdu Božím požehnáním, zejména kvůli svému umístění. Na samém vrcholu kopce se nachází chrám Proměnění Páně. O něco níže je umístěno 5 domku, a další dva domky jsou na druhé straně tábora. Uprostřed tábora se nachází dvoupatrová jídelna s kuchyní, altánek pro promítání filmů nebo besedy, fotbalové, basketbalové a volejbalové hřiště. Dolu k  moři je to kolem 5 až 7 minut.

Letos jsme opět uspořádali tábor v obvyklém termínu jako každý rok. Zúčastnilo se 55 dětí z celé České republiky. Tématem výchovného programu tábora byla svatost. Hlavním cílem těchto besed bylo ujasnit si, co svatost znamená a kdo nebo co může být označen za svatého. Myslím si, že se nám to podařilo.

Tábor začal odjezdem autobusem z Prahy, kdy jsme na cestě strávili 25 hodin. Během cesty jsme si povídali o tom, kam jedeme a s jakým cílem. Nacvičovali jsme táborovou hymnu, kterou už některé děti z minulých let znali a pomáhali se ji naučit dětem, kteří byli tento rok poprvé, ujasňovali jsme si pravidla tábora a hlavně jsme se seznamovali mezi sebou. Projeli jsme 5 států a byli jsme kontrolováni na státních hranicích 6 krát. Přijeli jsme kolem 10. hodiny ráno, kde nás již čekaly naše kuchařky s připravenou snídaní. Po ubytování a snídani jsme šli do chrámů, kde jsme děkovali Bohu za požehnanou cestu a za úspěšný příjezd. Poté jsme společně se zpěvem táborové hymny zvedli táborovou vlajku. To je již tradicí, ale pro někoho to bylo poprvé.

Hned jsme šli k moři na které se všichni moc těšili a odpočívali jsme po dlouhé cestě. Některé děti  se poprvé setkali s mořem a byli překvapeni jeho slanou vodou a nekonečností, i když je to záliv obklopený poloostrovy. Pláž je polodivoká, není zde žádná infrastruktura, jakou jsme zvyklí na uspořádaných plážích vidět, ale právě to dává této pláži bohatý charakter, protože je zatím nedotčená civilizací. Po koupání jsme odpočívali.

Denní rozvrh byl téměř každý den stejný. Ráno a večer jsme měli bohoslužby v chrámu, kterých se děti aktivně zúčastňovali. Každý den jsme měli rozcvičku, koupání u moře, besedy, hry, soutěže, výtvarné aktivity, shlédnutí filmů a podobné aktivity. Na táboře nám také nechybělo cestování. Navštívili jsme známý Meteory a uskutečnili plavbu kolem svaté hory Athos.

Je nádherné trávit dva týdny na tak krásném místě. Hlavním cílem tábora je seznámit děti s trávením dne a času podle pravoslavné tradice. Děti vidí, že člověk má možnost modlit se svému Tvůrci ráno a večer. Také pomáhají na kuchyni a chápou, že se člověk musí postarat o sebe a v případě potřeby i o ostatní. Musí si sami uklidit svůj domeček a učit se žít s různými lidmi v jednom společenství. Díky duchovním besedám se děti učí o Bohu a duchovním životě, což je pro člověka velmi důležité. Člověk má tělo i duši, ale tento svět se často zaměřuje převážně na péči o tělo. Učíme se, že péče o tělo je správná, ale je ještě důležitější postarat se o zdraví své duše, protože to rozhoduje o budoucnosti člověka.

Proč pořádáme tábory v Řecku? Za prvé, aby děti zažily pocit osamocení na ostrově a naučily se postarat sami o sebe. Za druhé, Řecko je pravoslavnou zemí, kde je pravoslavná víra všudypřítomná. Téměř 100% obyvatelstva je pravoslavné a všude jsou pravoslavné symboly (kláštery, chrámy, malé kapličky u cest, posvátná místa, ikony v obchodech), což nám neustále připomíná pravoslaví. Dalším důvodem je blízkost svaté hory Athos, na kterou se díváme každý den, a tím si vzpomínáme, kdo tam žije. Samotný tábor je postavený jako pravoslavný tábor, včetně vlastního chrámu. Je to duchovní oáza pro pravoslavnou duši.

Cestování do svatých míst Řecka je nádherným zážitkem. Navštěvovat kláštery s tisíciletou historií, vidět a dotknout se ostatků svatých z třetího a dalších století, přesně to je povzbuzující pro náš duchovní život. A konečně, samotný pobyt u moře nám dává sílu a zdraví na celý rok.

Věříme, že se děti během  tábora hodně  naučily, poznaly nové věci a navázaly vztahy mezi sebou. Naučily se starat o sebe a pochopily starosti svých rodičů doma. Děkujeme Bohu, že jsme mohli být i letos na tomto požehnaném místě. Děkujeme otci Vasiliosovi, který nás přivítal, a děkujeme všem, kdo nás podpořili, včetně vladyky Michala za jeho požehnání a finanční podporu od PPE, Katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje, chrámu Zvěstování Přesvaté Bohorodice na Slupi a chrámu sv. Kateřiny v Praze. Prosíme o hojnost Božího požehnání a těšíme se na další rok.