S požehnáním jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí, ve dnech 13-26.8., v Řecku probíhal pravoslavný tábor Blagovest. Nacházeli jsme se  v táboře jedné soluňské pravoslavné obce sv.Trojice, na břehu moře blíž vesnice Gomati. Zúčastnilo se 55 dětí z ČR. V tomto roce výchovným programem táboru bylo seznámit děti s působením Pravoslaví v celém světě. Mluvili jsme o historii jeho šíření, o tradicích a zvycích místních pravoslavných církví. Cílem táboru bylo upevnit děti v pravoslavné víře. Proto jsme dbali na každodenní ranní a večerní modlitby, na sváteční dny jsme sloužili bohoslužby, jednou jsme sloužili noční bohoslužbu – agripnie. Jezdili jsme do dvou monastýrů u hory Olymp a plavili se krásnou lodí  kolem svaté Hory Athos.

Nechyběl nám i odpočinek. Skoro každý den jsme chodili k moři, hráli jsme hry, cvičili tance, zpívali a tancovali.  Děti se většinou staraly o sebe sami. Kuchařky připravovali jenom jídlo a děti všechno ostatní dělaly sami. Chystali a uklízeli stoly, umívali nádobí , uklízeli své domky, sociální zařízení. Každý den začínal rozcvičkou, potom byla ranní modlitba, snídaně a úklid chatek. Poté jsme šli k moři, kde jsme se koupali a hráli hry. Po návratu byl oběd a odpočinek. Poté jsme znovu šli k moři. Vraceli jsme se k večeři a po ní bylo aktivní trávení času, kde jsme mluvili  o vzniku a historii pravoslavné církvi v různých zemích. Také jsme něco vyráběli,  nebo jsme připravovali tance a písně k vystoupení. Tak uběhlo 12 dnů.

Poslední den jsme navštívili město Soluň. Byly jsme v chrámě sv.Dimitrie a navštívili jsme známou Bílou věž. Pod večer jsme vyrazili domů. Tento rok byl, jako ostatní, jiný. Bylo s námi dost dospělých, které se o nás starali. Děti byly rozděleni do 7 skupin se svými vedoucími, kteří pečlivě dohlíželi na pořádek v táboře. Děkujeme Jeho Vysokopřeosvícenosti vladykovi Michalovi, arcibiskupu pražskému a českých zemí za požehnání a finanční podporu. Také děkujeme za finanční podporu Katedrálnímu chrámu sv.Cyrila a Metoděje, chrámu Zvěstovaní přesvaté Bohorodice na Slupi a chrámu sv.Kateryny v Praze. Děkujeme všem co se o nás starali, vedoucím, zdravotníkům , kuchařkám a všem našim dobrodincům.

Těšíme se na příští rok!!!