Milé děti, rodiče a příznivci naší Pravoslavné školy!

Oznamuji Vám novinky týkající se provozu naší školy. S požehnáním arcibiskupa pražského a českých zemí, vysocepřeosvíceného Michala, by měla na každé farnosti naší eparchie být organizována samostatná nedělní škola pod dohledem správce farnosti. Proto v našem Katedrálním chrámě sv. Cyrila a Metoděje bude fungovat nedělní škola oddéleně a to pod vedením jejího správce.

Naše Pravoslavná Cyrilometodějská škola je však samostatnou organizací, jejíž činnost se, s požehnáním arcibiskupa Michala, soustředí na činnosti rozvíjející duchovní život dětí a mládeže, jako je například:

  • organizace táborů,
  • společenských a sportovních aktivit,
  • poznávacích zájezdů,
  • návštěv sociálních zařízení,
  • nemocnic a domů s pečovatelskou službou
  • pořádání poutí na posvátná místa,
  • akcí spojených s oslavou církevních svátku (Vánoce a Velikonoce),
  • organizací přednášek a setkání s významnými osobnostmi.

A to pro všechny děti a mládež naší Pražské eparchie. Všechny tyto akce jsou důležité pro křesťanskou výchovu našich dětí a mládeže.

Přeji nám všem mnoho úspěchů!V brzké době bude zveřejněn plán našich aktivit na učební rok 2020/2021

Otec Vasil Čerepko