S požehnáním našeho arcibiskupa pražského Michala začal v neděli 16.08. pravoslavný tábor Blagovest a to i přes mnohé překážky spojené s mimořádnými a ochrannými opatřeními s Covid-19. Z Prahy jsme vyjeli v 15:30 a kolem 17 hodiny jsme byli v areálu tábora.
Tábor se konal v obci Hutě pod Třemšínem, obklopen krásnými a rozlehlými lesy. Táboru se účastnilo 30 dětí a 5 dospělých. Naším prvním úkolem bylo postavit mobilní kapli. Po té jsme připravili místo pro vztyčení naší táborové vlajky, s čímž nám pomohli rodiče, kteří nás doprovázeli. Nakonec jsme v naší kapli sloužili pobožnost na posvěcení vody a o.Vasyl nám posvětil naše domečky. Vztyčili jsme vlajku za doprovodu naší táborové hymny a šli jsme na večeři. Povečeři jsme se pomodlili večerní modlitby a šli jsme odpočívat.
Skoro každý den jsme měli zasvěcený jednomu z novomučedníků Českých, o kterých jsme se vždy dozvěděli něco nového.
Den v táboře začínal budíčkem v 7:30, nechyběla ranní rozcvička a ranní modlitba. V 8:30 jsme již snídali. Po snídaní probíhal úklid chatek, který nám ohodnotila matuška Tatiana známkou. Pak následovaly volnočasové aktivity a výuka, kde jsme se dozvídali o historii Pravoslavné Církve v Českých zemích. Po výuce byla pauza na svačinu, po které jsme chodívali hrát různé kolektivní hry. Následoval oběd, po kterém byl polední odpočinek. Jakmile jsme nabrali nové síly, šli jsme něco vyrábět nebo na koupaliště. Pak jsme se znovu věnovali společným hrám, po nichž byl volný čas až do večeře. Po večeři byly večerní modlitby a pustil se film. Den končíval hygienou a večerkou.

První den, v pondělí ráno, jsme vstali v 7.30. Po ranní hygieně byla rozcvička a ranní modlitby. Potom jsme za doprovodu naší hymny vztyčili táborovou vlajku a odebrali se na snídani. Po snídani jsme uklidili své chatky. Potom jsme si povídali o historii vzniku Pravoslavné církve v Českých zemích. Dozvěděli jsme se například, že se vznikem Československé republiky ve 20.letech minulého století, byla na jejím území obnovena Pravoslavná Církev.

Druhý den po obědě jsme vyjeli na koupaliště, kde jsme strávili celé odpoledne. Před večeří jsme hráli hry. Po večeři a večerních modlitbách jsme se dívali na historické videozáznamy ze svěcení Katedrálního chrámů sv. Cyrila a Metoděje v Praze z roku 1935. Hned po něm následoval film dobrodružný. Tak uběhl druhý den našeho tábora.

Třetí den začal jako obvykle rozcvičkou a ranními modlitbami. Ale po snídani jsme nešli jako tradičně na poradu o tématu dne, ale vydali jsme se do lesa! A to bylo překvapení pro všechny. Naši vedoucí nám oznámili, že jdeme sbírat houby. To ještě nikdo netušil, kolik hub nasbíráme. Byli jsme tam zhruba hodinu a opravdu to byl zážitek vidět tolik hub pohromadě. Fotky jsou toho důkazem. Po obědě jsme si hráli a odpočívali. Večer pak proběhla večerní modlitba ke
svátku Proměnění Páně. A další den byl u konce.

Čtvrtý den začínal jinak než obvykle. Jelikož byl svátek Proměněni Páně, náš den začal Božskou Liturgií v naší kapli. Většina dětí šla k svatému přijímání. Po Liturgii jsme šli do lesa hrát hru hledání kamarádů potichu. Tam jsme znovu nasbírali houby a šli jsme na oběd. Během času oběda jsme oslavovali Anželiny narozeniny, která oslavila svou plnoletost. Potom jsme odpočívali a připravovali se na večerní zábavu.

Pátý den ráno jsme vstali a šli na rozcvičku, kterou v ten den vedl o. Vasyl. Po rozcvičce jsme šli na ranní modlitby. Potom jsme uklízeli chatky a šli na velmi zajímavou přednášku o Heidrychiádě. Ale to nejlepší nás teprve čekalo. K obědu byly řízky s bramborovou kaší. Jakmile jsme se najedli, jeli jsme na koupaliště. Byly jsme tam skoro do večeře. Po večeři a večerních modlitbách následoval film atentát, ve kterém byli popsané
události atentátu.

Šestý den, v sobotu 22.08, jsme měli poznávací zájezd na státní zámky Hluboká nad Vltavou a Český Krumlov . Museli jsme vstávat o něco dřive, než bylo zvykem. Před příjezdem autobusu, který nás vezl na výlet, jsme museli stihnout rozcvičku, ranní modlitby a snídani.

Hluboká nad Vltavou

Po příjezdu do samotného města jsme vystoupili z autobusu na parkovišti a k zámku už jsme museli dojít po svých. Zámek je umístěn na kopci, kam není povolen přístup motorovým vozidlům. Zámek Hluboká je velice pěkný, všechny děti žasly, jakmile ho spatřili. Během té doby, co otec Vasyl domlouval prohlídku zámku, jsem čekali na překrásném zámeckém nádvoří. Jakmile proběhla komentovaná prohlídka, společně jsme se vyfotografovali a odjeli na další hrad Český Krumlov.

Český Krumlov

Je to nádherné, romantické město. Taková malá Praha se svým krumlovským hradem. Při procházce městem toho bylo hodně k vidění. Zaujali nás například dva mladí mědvědi v hradním příkopu a mnoho různých památek. Stejně jako na zámku Hluboká nás čekala i zde komentovaná prohlídka hradu Český Krumlov, kde jsme se toho hodně dozvěděli o historii hradu a Českého Krumlova. Po prohlídce jsme se ještě chvíli procházeli a pak už nastal čas odjezdu zpět do tábora.

Sedmý den v neděli jsme měli Božskou Liturgii a večer byl Táborák.

Osmý den v pondělí po ranních modlitbách a snídani jsme mluvili o životě Vladyky mučedníka Gorazda. Po obědě jsme si hráli a procházeli se v lese. Večer jsme se dívali na film a tak byl za námi další den.

Devátý den v úterý jsme vstávali o něco později. Po ranním programu a úklidu chatek jsme si povídali o životě a hrdinství mučedníka otce Vladimíra Petřeka. Po obědě si chlapci hráli v lese a děvčata s matuškou Tatianou malovaly trička. Tak uběhl další táborový den.

Desátý den se zvedl silný vítr a proto jsme museli rozebrat náš chrám – stan. Modlitby v tento den tedy probíhali v jídelně. V tomto dni nás navštívila naše milá sestra Joanna-Kamila, která s námi mluvila o hodnotách křesťanského života. Po obědě jsme mluvili o novomučednicich naší Církve z dvacátého století a laicích Janu Sonevendu, Václavu Ornestu a dalších. S matuškou Tatianou jsme kreslili křídami na kameny a po té se věnovali společným hrám. Večer jsme sledovali film.

Jedenáctý den byl věnovaný svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice. Znovu jsme postavili náš chrám a připravovali jsme se ke svátku. Po obědě jsme si ještě hráli a kluci malovali svá trička. Večer proběhly večerní modlitby a všichni jsme šli ke zpovědi.

Dvanáctý den byl neobvyklý. Byl to poslední, závěrečný den v našem táboře. Ráno byla sváteční Liturgie a po obědě měl být závěrečný táborák a zábava. I přes to, že nám počasí moc nepřálo, stihli jsme oficiální program věnovaný závěru táboru. Děti se zúčastnily různých soutěží, rozdávaly se diplomy a nejrůznější odměny. Večer se konala diskotéka, která měla u dětí veliký úspěch.

Třináctý den v sobotu, ihned po snídani, jsme odjeli domů. Tábor byl pro nás děti velikým přínosem a příjemným zpestřením letních prázdnin. Poznali jsme nové kamarády, dozvěděli jsme se něco nového o historii naší Církve a zažili jsme hodně veselých momentů. Většina z nás chtěla zůstat ještě trošku déle, ale vzhledem k blížícímu se novému školnímu roku, jsem se museli vrátit a patřičně se na něj připravit.

Všichni bychom rádi poděkovali za požehnání a finanční podporu, Jeho Vysokopřeosvícenosti arcibiskupovi pražskému Michalovi, díky které jsme mohli podniknout výlet do státních zámku Hluboké a Česky Krumlov. Dále děkujeme farnostem svaté Kateřiny a Katedrálnímu chramu sv. Cyrila a Metoděje z Prahy za jejich finanční podporu. Poděkování patří i bratru Panteleimonu, majiteli táborového areálů, který nám umožnil pobyt. Srdečné díky patři našim kuchařům – manželum Koňovšij, kteří nám připravovali vynikající jídlo. Děkujeme i všem ostatním duchovním a lajikum, rodičům kteří nás podpořili a pomáhali nám. V neposlední řadě patří poděkování organizátorům tábora, že i v tak nelehké situaci se jim nakonec tábor podařilo uskutečnit.

Vasil Čerepko ml.