15.09.2019 začíná nový 2019/20 školní rok v nedělní škole. Zveme i Vás, abyste se připojili k naší pravoslavné škole!

Hlavními cíly vzdělávacího procesu je doplnění náboženského vzdělání v duchu křesťanské morálky a tradic pravoslavné církve, vzdělávání jedince s pevným přesvědčením, s křesťanským pohledem na svět a pevnými morálními zásadami. Jelikož duchovní výchova je prostředkem k hlubšímu pochopení církevního života, neoddělitelnou a podstatnou součástí výuky je také účast na bohoslužbách, zpovědi a svatém přijímání.

Pravoslavná škola nejen hodiny a lekce! Je to skutečně pravoslavná komunita s bohatou životní aktivitou. Poutě, společné slavení náboženských svátků, dětský pravoslavný tábor. To vše jsou nedílné součásti našeho školního života.

Každou neděli v pravoslavné škole se konají vyučovací hodiny. Liturgie začíná v 9:30, po ní máme společné občerstvení, vyučování se koná od 11:30 do 13:00 dle rozvrhu:

I. skupina (6 – 12 let)
11.30 – 12.10 Boží zákon a kreslení
12.20 – 13.00 Církevní zpěv

II skupina (13-15 let)
11.30 – 12.10 Církevní zpěv
12.20 – 13.00 Boží zákon

Besedy s dospělými – 12.00-13.00

Prosím všechny o vyplnění krátké elektronické přihlášky (děti a dospělé), potřebujeme mít aktualní kontaktní údaje žaků.