Drazí účastníci letního tábora, příprava k zájezdu jde plným proudem! Od rodičů několika dětí dosud nemáme vyplněnou přihlášku-souhlas. Prosíme ji vyplnit co nejdříve, je to jen pár minut.

Ještě jednou připomínáme to, že zbytek ceny zájezdu by měl být zaplacen do 30.07. Ty, kdo to nestihli, prosím co nejrychleji uhradit 5000 Kč na účet 2121112825/8040 nebo v hotovosti otci Vasilovi.

Výsledek obrázku pro slunce