Náš Pán Ježíš Kristus trpěl a vstal z mrtvých z hrobu za celý svět, aby svou přečistou krví přivedl každého ke spáse. Vstal z mrtvých, abychom se skrze víru v něj stali syny Božími (Gal 3, 26, 1,12). Proto všichni pravoslavní křesťané oslavují vzkříšeného Pána, proto je Pascha Kristova největším křesťanským svátkem. Světlá paschální radost nám připomíná, že my křesťané jsme «novým stvořením v Kristu». A pokud jednou v tomto dočasném životě zemřeme, vstaneme pak z mrtvých, protože smrt pro nás není nic jiného než dočasný spánek, ze kterého procitneme k věčnému a blaženému životu. Proto je pro nás paschální den tak radostný! Ať povstane Bůh v srdcích nás všech a ať jsou překonány neospravedlnitelné rozepře, zloba, nenávist a jakékoliv různice v našich rodinách, v našem církevním životě a na celém světě. Amen.

Vstal z mrtvých Kristus! Vpravdě vstal z mrtvých!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Χριστος Aνεστη! ’Aληθω̃ς Α̉νέστη!

Christ is Risen! He is risen indeed!