Zveme všechny, aby se zúčastnili pouti ke sv. Jiří na horu Říp, kde se bude sloužit pravoslavná Liturgie od 10:30. Na vrcholu hory stojí románská rotunda sv. Jiří od XII stol., která se stala oblíbeným poutním místem. 

Sejdeme se s vámi u chrámu sv. Cyrila a Metoděje v 8:00. V 9:00 začne slavnostní procesí na úpatí hory Říp.

Prosíme potvrdit svou účast o.Vasilovi na tel: 608 029 335