S požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala vyhlašujeme k blížicímu se velkému svátku Vzkříšení Pána Ježíše Krista soutěž o nejlepší výrobek (obrázek, velikonoční vejce – kraslice a jiné) na téma:

”Velikonoce – Vzkříšení Krista”

Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 6 do 16 let ve dvou kategoriích:

  1. Mladší děti od 6 do 12 let
  2. Starší děti od 13 do 16 let

Pracovní formát pro obrázek A4 (barvy, tužky, fixy, akvarel, pastelky atd.), kraslice (vyfouklé vajíčko, plastické …, technika volná)

Výrobky musí být podepsány (jméno, príjmení, věk, kontakt – chrám, telefon). Vaše práce posílejte nebo osobně doručte nejpozději do 27.4.2019 do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

Výsledné vyhodnocení bude 5.5.2019 v Pravoslavném chrámě sv. Cyrila a Metoděje po sv. Liturgii v nedělní škole. První tři místa v každé kategorii budou oceněny dárky a diplomem. Nejlepší práce budou vystavené na internetové stránce nedělní školy sv. Cyrila a Metoděje.

Pro další informace volejte:

matuška Tetiana 773 034 236

matuška Ivana 775 077 509

Těšíme se na Vaše výsledné práce a přejeme hodně úspěchu!