„KŘÍŽI TVÉMU KLANÍME SE, PANE, A SVATÉ TVÉ VZKŘÍŠENÍ OSLAVUJEME.“

Kristův Kříž nás „činí krásnějšími“, „tvaruje nás v Kristu“, „pomáhá nám duchovně dozrát“ a konečně nás také připravuje na „Vzkříšení “.

„Ctihodný Kříž je ten nejposvátnější symbol a znamení naší víry.”

„Kříž je také nejvěrnějším průvodcem každého pravoslavného křesťana“. Vždyť ho provází od okamžiku jeho narození až do smrti.

Jak pěje svatá Církev, Kříž je „celého světa ochrana“, „Církve okrasa“, „panovníků moc“, „věřících podpora, „andělů sláva“ a „démonů pohroma“. „Bez Kříže,“ jak dodává starec Georgios, „není myslitelná ani Církev ukřižovaného Krista.“