Zveme všechny na organizovanou prohlídku kláštera Emauzy, který se nachází poblíž našého chrámu.

Sejdeme se v 09:00 (!!! ne v 09:30) na sv. Liturgii, po bohoslužbě a kratké občerstvení rovnou vyrazíme na prohlídku.

Emauzský klášter, zvaný též klášter Na Slovanech či jen Emauzy, (oficiálně Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích) byl založen českým králem a římským císařem Karlem IV. Lucemburským pro řád slovanských benediktinů.

21. 11. 1347 Karel IV. vydavá v Norimberku zakládací listinu kláštera slovanských benediktinů, předtím získal od svého bývalého vychovatele z Paříže, nyní papeže Klementa VI. povolení založit klášter se slovanskou liturgií. V Dalmácii tehdy byla již 100 let povolena.

Karel IV. si byl vědom politických a duchovních závazků plynoucích z faktu, že po přeslici pocházel ze starobylé slovanské dynastie Přemyslovců a také si uvědomoval jedinečnost českých zemí, coby místo společného dědictví západního latinského ritu s cyrilometodějskou tradicí východní liturgie. Zároveň jeho snahy směřovaly i k odstranění schizmatu mezi západní církví a východními křesťanskými církvemi, proto se rozhodl oživit slovanskou liturgii hlásící se k cyrilometodějské tradici a vytvořit středisko slovanské církevní vzdělanosti, odkud by se věrouka ve slovanském jazyce šířila mezi Čechy i ostatní Slovany.