Zahájení kurzu Starého Zákona – skupina dospělých

V neděli 24.9.2018 začala výuka ve skupině dospělých s otcem Vaclavem. Začali jsme probírat Starý Zákon.

Domácí úkol – přečíst prvních 5 kapitol knihy Východu neboli Exodus.

 

2018-09-26T21:27:59+00:00