Alexandr Červinský, 16 let

 Alexandr ČervinskýJak se už znovu stalo, s požehnáním arcibiskupa pražského a českých zemí Michala byl znovu organizován letní pravoslavný tábor do Řecka, do vesnice Gomati, nedaleko svaté hory Athos. Organizátorem tohoto zájezdu byla pravoslavná nedělní škola sv. Cyrila a Metoděje.

Hlavními vedoucími tábora byli otec Vasil Čerepko, matuška Taťana Čerepko, otec Milan Bílý a matuška Ivana. Celkem se přihlásilo vic než 50 dětí různého věku a charakteru. Odjíždělo se ráno, v pondělí 13.srpna (2018), z autobusového nádraží na Florenci. Cesta byla dlouhá, kolem dvaceti sedmi hodin, ale díky komfortnímu salónu autobusu děti cestu statečně vydržely.

Přijeli jsme do vesnice Gomati. Zde se nachází komplex Svatá Trojice (Agías Triádos). Zde jsou chatky, jídelna a kuchyň, umývárny, basketbalové a fotbalové hřiště, a také malý chrám. Děti byly rozděleny do pěti skupin podle věku. Každá skupina, sedm až jedenáct lidí, bydlela ve svém vlastním domečku.

Děti se v táboře řídily rozvrhem, který se pouze občas měnil. Budíček byl ráno v 7:30. Hned po něm byla rozcvička. Po rozcvičce všichni šli do chrámu na ranní modlitby. Duchovní otec Vasil a otec Milan nám vždy četli evangelium a během snídaně nám vysvětlovali jeho smysl. Jídlo v táboře připravovala matuška Natálije, paní Olga a paní Ludmila. Na každý den byla určena služba, skupina dětí, která pomáhala servírovat talíře, hrnky a příbory.

Hned po snídani se všichni vraceli do chatek, uklízeli, zametali a myli podlahu. Matuška Tatjana a matuška Ivana pak kontrolovaly pokoje a hodnotily pořádek známkou.

 

Kolem půl desáté se šlo k moři. Voda byla čistá a teplá. Během koupání byla ještě malá svačina. Kolem dvanácté jsme se vraceli na oběd.

Po obědě byl odpolední klid. Děti si hrály, spaly, poslouchaly hudbu a psaly deníčky. Otec Vasil totiž všem dětem rozdal malé sešity, deníčky, do kterých si děti zapisovaly svoje zážitky a pocity. Deníčky jim pak zůstaly na památku.

Po odpoledním klidu byl pro děti připraven program. Hlavním tématem programu byly cesty apoštola Pavla v Řecku. Společně jsme četli o městech Filipi a Kavala, první evropská města, která navštívil apoštol Pavel. V jiné dny se během programu tvořilo. Děti si například zdobily lžíce nebo nebo lepily kamínky na dřevo jako mozaiku.

V 16:00 byla svačina a po ní se znovu šlo k moři. Po třech hodinách koupání se všichni vraceli na večeři. Po jídle byl večerní program. Otec Vasil nám pouštěl filmy o apoštolovi Pavlovi, městech Kavala, Filipi a o svaté hoře Athos. Někdy se místo sledování filmů hrál fotbal. Byly také pěvecké a taneční soutěže.

V 21:45 se šlo na večerní modlitby, během kterých každé dítě přečetlo jednu modlitbu. Také jsme sloužili večerní (bohoslužby) před velkými svátky, když jsme na příští den sloužili liturgii.

Výlety

Hlavním tématem celého tábora Blagovest byly cesty apoštola Pavla v Řecku, a tak jsme se po jeho stopách vydali.

22.8. jsme navštívili město Filipi (Philippi), jeho starou část. Zde jsme vyděli trosky římských domů a chrámů, řecký amfiteátr, rozbité sloupy, silnice, sochy. Ale hlavní expozicí bylo z části zbořené vězení, ve kterém byl vězněn apoštol Pavel.

Také jsme navštívili místo, kde apoštol Pavel pokřtil svatou Lidii. Na tomto místě je dnes postaven chrám, ve kterém je baptisterium, místo kde se dodnes provádí křtiny.

Dále jsme navštívili monastýr svatého Gregoria Bohoslova, kde jsme uctili jeho svaté ostatky. Z kláštera jsme jeli do restaurace, kde pro nás už všechno bylo objednáno dopředu. Po obědě jsme jeli do města Kavala (dříve Neapolis), do kterého apoštol Pavel připlul. Zde měly děti rozchod na nákupy. Potom jsme jeli do tábora.

25.srpna nás čekala nejdelší cesta – plavba lodí kolem svaté hory Athos. Ráno nás odvezl do přístavního města Uranopolis. Tam jsme nastoupili na loď a plavba začala. Viděli jsme nejen poloostrov, se zelenými kopci a horou, kterou obklopovaly mraky, ale i některé kláštery na pobřeží.

Byly to například kláštery Dochiar, Xenofont, Dionisiat,Gregoriat, klášter sv. Pavla a klášter sv. Panteleimona. Během plavby, mniši z monastýru Xenofont, přivezli na loď ostatky sv. Jíří, sv. Panteleimona, svatých apoštolů Filipa, Barnabáše a Ondřeje, sv. Mariny a sv. Anny. Všechny tyto svatzně všichni zbožně uctili. Do tábora nás odvezl autobus.

Poslední naší cestou byl zájezd do Soluně (Thesaloniki). Tento výlet se konal v poslední den tábora Blagovest (30.srpna). Zde jsme navštívili chrám sv. Dimitrije Solunského, patrona tohoto města. Uctili jsme jeho svaté ostatky a pak jsme se šli podívat do nejstarší části chrámu, která se nacházela pod zemí. Dětem se tu moc líbilo.

 

Potom jsme navštívili katedrální chrám Soluně, chrám sv. Gregoria Palamy. K naší velké lítosti chrám byl zavřený. Ve 13:00 měly děti rozchod na náměstí, kde mohly nakoupit různé suvenýry. V 15:00 jsme se vydali na dlouhou cestu domů.

Cesta zpátky byla mnohem rychlejší a už ve 14:00 jsme byli doma.

Děkujeme arcibiskupovi pražskému a českých zemí Michalovi za požehnání a finanční podporu pro uskutečnění tohoto zájezdu. Také velké poděkování patří otci Vasiliu, který nás přijal a dal nám příbytek v tomto požehnaném místě. Děkujeme farnostem za finanční podporu a některým osobám, které se také finančně podílely na této akci. Jsme hodně vděční naším kuchařkám, které nám vařily dobrá jídla po celý pobyt.

Všichni jsme si toto léto díky vám všem moc užili. Budeme s radostí v srdci vzpomínat na tyto hezké okamžiky, na nové kamarády a na celý tábor Blagovest. Mnozí z nás se naučili nové modlity, číst je ráno a večer. Někteří se naučili ohleduplnosti a soucitu, někteří disciplíně a pořádku.

Díky výletům jsme se posunuli o stupínek výš v našem duchovním a historickém poznání. Viděli jsme svaté ostatky, chrámy, ikony, které mají nevýslovnou cenu pro celý křesťanský svět. Viděli jsme centrum křesťanského světa – svatou horu Athos. Navštívili jsme místa, kde byl vytvořen základ křesťanství v Řecku, křesťanství v Evropě.

Děkujeme za vše! Chraň vás Bůh na mnohá a blahá léta!