V souvislosti s tím, že se blíží termín našeho letního táboru, dovolte mi, abych vás seznámil s průběhem táborového života.

Náš tábor vítá všechny děti bez rozdílu. Samozřejmě pro církevní děti tato atmosféra je přirozenější, ale často s námi jezdí děti, které jsou, jak se říká, málo církevní. Tábor má svůj řád a všichni, kdo se přihlásili, žijí podle tohoto řádu. Ráno vstáváme v 7.30 a jdeme na rozcvičku. Následuje ranní hygiena a pak ranní modlitby v chrámu. Často se slouží Božská liturgie, které se děti účastní čtením a zpíváním. Všechny děti mají Táborníček, sbírku modliteb, podle níž sledují průběh bohoslužby, a každý má možnost přečíst nějakou modlitbu nahlas.

Po bohoslužbě snídáme. Snídaně je podávána jako švédský stůl, a každý si tak muže vybrat co chce a sníst přesně tolik, kolik potřebuje. Před jídlem a po něm se samozřejmě společně modlíme.

Po snídani uklízíme své pokoje a vyrážíme k moři, které je pět minut chůze od tábora. Během třech hodin se děti koupají a hrají si různé vodné a plážové hry.

Po obědě 2 hodiny odpočíváme, je to naše řecká siesta. Kolem 4. hodiny se scházíme v altánku a kocháme se nádherným výhledem na Egejské moře a Svatou horu Athos. Tamtéž probíráme téma dne a něco vyrábíme, například náramky nebo obrázky z mořských kamenů a píšeme si deníčky.

V 5 hodin se vracíme k moři a trávíme tam čas až do večeře. Po večeři hrajeme fotbal, basketbal a další hry na hřišti. Po večerních modlitbách se díváme na filmy nebo si vymýšlíme nějaké večerní zábavy. Tak probíhá skoro každý den.

Během táborového pobytu navštěvujeme posvátná místa. Letos máme v plánu navštívit Kavalu a Filippi, města kde apoštol Pavel založil první křesťanskou komunitu na evropském kontinentu a pokřtil první Evropanku Lidii. Podnikneme také plavbu kolem Svaté hory Athos, navštívíme Soluň a Ormilii – největší ženský monastýr v Řecku.

Cílem našeho táboru je seznámit děti s rytmem každodenního života pravoslavného křesťana, naučit je řešit životní situace v duchu křesťanské lásky a tolerance, zajistit odpočinek od všedních starostí a seznámit je s biblickými posvátnými místy.

V táboru jsou vítány děti všech národnostní, protože u nás platí pravidlo apoštola Pavla, že v Kristu není Řek ani Žid, ale všechno a ve všech je Kristus. Spolu komunikujeme česky, protože všechny děti chodí do českých škol, a čeština je pro ně nejpoužívanějším jazykem.

Chtěli bychom, aby co nejvíc dětí z naší eparchie měly možnost zúčastnit se letního táboru. Proto se obracíme na kněze a rodiče, aby uvažovali o přihlášení do táboru svých dětí nebo dětí jiných farníků. Věříme, že letní pobyt v Řecku bude ku prospěchu dětem a k větší slávě naší Pravoslavné církve.

Tady můžete stahnout Denní rosvrh a Výchovný program