Dne 29.4 po krátkých velikonočních prázdninách jsme se znovu sešli, abychom se i dál duchovně vzděláváli. Ten den jsme oslavovali svátek Svatých žen myro nesoucích. Na bohoslužbě byli přítomni hosté z Itálie, kteří schválně přijeli do Prahy v pouť ke svatému Gorazdovi.
Otec Vasil poblahopřál všem ženám a slečnám, které byly v ten den na bohoslužbě a daroval ikony nejsvatější ženy Přesvaté Bohorodici. Potom jsme si dali sváteční dort a šli jsme se učit.