Dne 2. 4. se naši žáci zúčastnili velice pestré ranní bohoslužby, která se sloužila v češtině, řečtině a církevní slovanštině. Po liturgii a občerstvení šly všechny děti zpívat s panem sbormistrem a dospělí zůstali na lekci s o. Vasilem.
Pan sbormistr všechny chválil a říkal, že zpíváme moc hezky a že by chtěl, abychom taky někdy zazpívali celou bohoslužbu. Moc se o to snažíme! Mladší děti potom poslouchaly zajímavý příběh o sv. Marii Egyptské a sv. Janu Křtitelovi, na toto téma pak malovaly obrázky, které se všem velice povedly.
Pomalu se připravujeme na Velikonoce a za chvíli budeme zdobit chrám k tomuto největšímu svátku!