Dne 25. 2. jsme se všichni znovu sešli v chrámě sv. Cyrila a Metoděje. Tohoto dne ráno se otec Vasil vrátil z Řecka. Daroval každému žákovi křížek a pro potěšení řecké sladkosti lukumi, všichni z toho měli radost a poděkovali mu. Jako obvykle po liturgii a občerstvení se malé a starší děti učily zpívat s naším sbormistrem, dospělí měli besedu s otcem Alexandrem. Bavili se o tom, jak a proč Jidáš zradil Ježíše. Byla to velice zajímavá přednáška, dospělí se aktivně ptali otce na všechno, co je zajímalo, a všem se tato přednáška líbila. Mladší děti na hodině výtvarky si pro sebe vybarvily obrázky. Za několik dní začne Velký půst, budeme se těšit na letošní Velikonoce!