Svatá Pascha 2019

Náš Pán Ježíš Kristus trpěl a vstal z mrtvých z hrobu za celý svět, aby svou přečistou krví přivedl každého ke spáse. Vstal z mrtvých, abychom se skrze víru v něj stali syny Božími (Gal 3, 26, 1,12). Proto všichni pravoslavní křesťané oslavují vzkříšeného Pána, proto je Pascha Kristova největším křesťanským svátkem. Světlá paschální radost [...]

2019-05-01T19:21:34+02:00

Prohlídka kláštera Emauzy 07.04.2019

Zveme všechny na organizovanou prohlídku kláštera Emauzy, který se nachází poblíž našého chrámu. Sejdeme se v 09:00 (!!! ne v 09:30) na sv. Liturgii, po bohoslužbě a kratké občerstvení rovnou vyrazíme na prohlídku. Emauzský klášter, zvaný též klášter Na Slovanech či jen Emauzy, (oficiálně Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích) byl založen [...]

2019-04-05T12:18:11+02:00

Škola 31.3.2019 – Uctívání svatého Kříže

„KŘÍŽI TVÉMU KLANÍME SE, PANE, A SVATÉ TVÉ VZKŘÍŠENÍ OSLAVUJEME.“ Kristův Kříž nás „činí krásnějšími“, „tvaruje nás v Kristu“, „pomáhá nám duchovně dozrát“ a konečně nás také připravuje na „Vzkříšení ". „Ctihodný Kříž je ten nejposvátnější symbol a znamení naší víry." „Kříž je také nejvěrnějším průvodcem každého pravoslavného křesťana“. Vždyť ho provází od okamžiku jeho [...]

2019-04-02T13:26:14+02:00

Velikonoční soutěž

S požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala vyhlašujeme k blížicímu se velkému svátku Vzkříšení Pána Ježíše Krista soutěž o nejlepší výrobek (obrázek, velikonoční vejce - kraslice a jiné) na téma: ''Velikonoce - Vzkříšení Krista'' Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 6 do 16 let ve dvou kategoriích: Mladší děti od 6 do 12 letStarší děti [...]

2019-04-02T13:12:52+02:00

Zimní pobyt ve Vysokých Tatrách – cestopis

Během pobytu na letním táboře v Řecku už jsme věděli, že letošní zimní tábor bude na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Příprava tohoto pobytu nebyla vůbec jednoduchá. Netrvala ani týden ani dva, je to práce na pár měsíců. Velmi často si lidé ani neuvědomují, co všechno bylo potřebné dopředu promyslet a udělat. Například jen doprava na [...]

2019-02-05T18:36:54+02:00