Letní tábor v Řecku – aktuální informace

Drazí bratři a sestry, blíží se termín letního táboru Blagovest-2019. Dále prosíme ty, kteří ještě nezaplatili účast (záloha 4 000,- a doplatek 5 000,-) , do 30.07. zaplaťte doplatek. Zaplatit můžete na účet 2121112825/8040 nebo v hotovosti. Odjezd 13.08.( úterý ) v 8.00 z nádraží Florenc (6 nástupiště). Setkáme se na nádraží v 7.30. Do autobusu doporučujeme [...]

2019-07-28T16:08:58+02:00

Pozvánka na letní tábor 2019

S požehnáním arcibiskupa pražského a českých zemí, vysokopřeosvíceného Michala, organizuje nedělní škola sv. Cyrila a Metoděje letní pravoslavný tábor v Řecku pro děti 7-17 let. Tábor se bude nacházet na pobřeží, vedle vesnice Γομάτι Χαλκιδικής (Homati), v termínu 13. – 30. srpna 2019. Do tábora a zpátky do Prahy nás doveze pohodlný autobus. Děti bude [...]

2019-05-17T09:35:57+02:00

Výsledky velikonoční soutěže

Kategórie 6-12 let:1.místo - Viktorija Niroda2.místo - Natalija Kosyuta3.místo - Vera a Maria PachromovičKategórie 13-17 let:1.místo - Katka Cherepko2.místo - Petr Kuryltso, Vasilij Cherepko, Saša Rishko, Rostislav Levder3.místo - Nina BiláVšem srdečně blahopřejeme. Vítězové dostali krásné ceny a diplomy. Všechny děti, které se zapojily do soutěže dostaly sladkou odměnu. Zvláštní cenu získala společná práce dětí [...]

2019-05-17T09:51:53+02:00

Výtvarná soutěž – foto z výstavy

Po vyhlášení Velikonoční soutěži k nám přinesli hodně krásných dětských výtvarných prací, které děti připravovali před Paschou. To jsou výrobky dětí z naší Cyrilometodějské nedělní školy a také dětí z Pravoslavné nedělní školy v Mukařově. Během Velikonočního slavnostního piknika 04.05. budou vyhlašeny vítězové a všichni účastnici dostanou nějakou odměnu :) Seznam děti, které [...]

2019-05-03T21:52:57+02:00

Poutní výlet na horu Říp – 08.05.2019

Zveme všechny, aby se zúčastnili pouti ke sv. Jiří na horu Říp, kde se bude sloužit pravoslavná Liturgie od 10:30. Na vrcholu hory stojí románská rotunda sv. Jiří od XII stol., která se stala oblíbeným poutním místem.  Sejdeme se s vámi u chrámu sv. Cyrila a Metoděje v 8:00. V 9:00 začne slavnostní procesí na [...]

2019-05-01T22:13:48+02:00

Velikonoční piknik 2019

Srdečně zveme Vás v tuto sobotu 4. května na slavnostní velikonoční piknik, který podle naší tradice už několik let koná v krásném místě zvaném Jan pod Skálou nedaleko Prahy. Odjíždíme od chrámu sv. Cyrila a Metoděje (Resslova 9a) v 9:00, vydáme se k Janovi pod Skálou, kde budeme mít modleben u sv.Jana. Kdo bude chtít, [...]

2019-05-01T20:02:01+02:00

Svatá Pascha 2019

Náš Pán Ježíš Kristus trpěl a vstal z mrtvých z hrobu za celý svět, aby svou přečistou krví přivedl každého ke spáse. Vstal z mrtvých, abychom se skrze víru v něj stali syny Božími (Gal 3, 26, 1,12). Proto všichni pravoslavní křesťané oslavují vzkříšeného Pána, proto je Pascha Kristova největším křesťanským svátkem. Světlá paschální radost [...]

2019-05-01T19:21:34+02:00