Výtvarná soutěž – foto z výstavy

Po vyhlášení Velikonoční soutěži k nám přinesli hodně krásných dětských výtvarných prací, které děti připravovali před Paschou. To jsou výrobky dětí z naší Cyrilometodějské nedělní školy a také dětí z Pravoslavné nedělní školy v Mukařově. Během Velikonočního slavnostního piknika 04.05. budou vyhlašeny vítězové a všichni účastnici dostanou nějakou odměnu :) Seznam děti, které [...]

2019-05-03T21:52:57+02:00

Poutní výlet na horu Říp – 08.05.2019

Zveme všechny, aby se zúčastnili pouti ke sv. Jiří na horu Říp, kde se bude sloužit pravoslavná Liturgie od 10:30. Na vrcholu hory stojí románská rotunda sv. Jiří od XII stol., která se stala oblíbeným poutním místem.  Sejdeme se s vámi u chrámu sv. Cyrila a Metoděje v 8:00. V 9:00 začne slavnostní procesí na [...]

2019-05-01T22:13:48+02:00

Velikonoční piknik 2019

Srdečně zveme Vás v tuto sobotu 4. května na slavnostní velikonoční piknik, který podle naší tradice už několik let koná v krásném místě zvaném Jan pod Skálou nedaleko Prahy. Odjíždíme od chrámu sv. Cyrila a Metoděje (Resslova 9a) v 9:00, vydáme se k Janovi pod Skálou, kde budeme mít modleben u sv.Jana. Kdo bude chtít, [...]

2019-05-01T20:02:01+02:00

Svatá Pascha 2019

Náš Pán Ježíš Kristus trpěl a vstal z mrtvých z hrobu za celý svět, aby svou přečistou krví přivedl každého ke spáse. Vstal z mrtvých, abychom se skrze víru v něj stali syny Božími (Gal 3, 26, 1,12). Proto všichni pravoslavní křesťané oslavují vzkříšeného Pána, proto je Pascha Kristova největším křesťanským svátkem. Světlá paschální radost [...]

2019-05-01T19:21:34+02:00

Prohlídka kláštera Emauzy 07.04.2019

Zveme všechny na organizovanou prohlídku kláštera Emauzy, který se nachází poblíž našého chrámu. Sejdeme se v 09:00 (!!! ne v 09:30) na sv. Liturgii, po bohoslužbě a kratké občerstvení rovnou vyrazíme na prohlídku. Emauzský klášter, zvaný též klášter Na Slovanech či jen Emauzy, (oficiálně Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích) byl založen [...]

2019-04-05T12:18:11+02:00

Velikonoční soutěž

S požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala vyhlašujeme k blížicímu se velkému svátku Vzkříšení Pána Ježíše Krista soutěž o nejlepší výrobek (obrázek, velikonoční vejce - kraslice a jiné) na téma: ''Velikonoce - Vzkříšení Krista'' Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 6 do 16 let ve dvou kategoriích: Mladší děti od 6 do 12 letStarší děti [...]

2019-04-02T13:12:52+02:00

Zimní pobyt ve Vysokých Tatrách – cestopis

Během pobytu na letním táboře v Řecku už jsme věděli, že letošní zimní tábor bude na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Příprava tohoto pobytu nebyla vůbec jednoduchá. Netrvala ani týden ani dva, je to práce na pár měsíců. Velmi často si lidé ani neuvědomují, co všechno bylo potřebné dopředu promyslet a udělat. Například jen doprava na [...]

2019-02-05T18:36:54+02:00