Slavnosti ke svátku sv. Ludmily

Pravoslavná cyrilometodějská škola zve své žáky na slavnosti ke svátku sv. Ludmily: 28.09.18 (pátek) Akafist v bazilice sv.Jiří na Pražském hradě Sraz v 15-45 před bazilikou 29.09.2018 (sobota) Pouť do Tetína Podíváme se do městečka Tetín, které je nerozlučně spjaté se životem české kněžny sv. Ludmily. Navštívíme chrám, kde sv. Ludmila přijala mučednickou smrt, projdeme [...]

2018-09-27T22:25:17+02:00

Organizační změny 2018/19 školní rok

Děkujeme všem, kdo vyplnil anketu ohledně dne konání pravoslavné školy! Výsledným řešením správce chrámu je, že se pravoslavná škola bude konat jak v neděli, tak i v sobotu. V sobotu v 10-00 bude začínat Liturgie (v češtině). Dále, po kratkém občerstvení v 11-30 začnou hodiny podle rozvrhu školy. Výuka končí ve 13-00. V neděli v [...]

2018-09-18T13:48:59+02:00

Cestopis – letní tabor Blagověst 2018

Alexandr Červinský, 16 let Jak se už znovu stalo, s požehnáním arcibiskupa pražského a českých zemí Michala byl znovu organizován letní pravoslavný tábor do Řecka, do vesnice Gomati, nedaleko svaté hory Athos. Organizátorem tohoto zájezdu byla pravoslavná nedělní škola sv. Cyrila a Metoděje. Hlavními vedoucími tábora byli otec Vasil Čerepko, matuška Taťana Čerepko, otec Milan [...]

2018-09-07T22:20:37+02:00